เปิดรับสมัครอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2018 ผู้ชม 1,058

เปิดรับสมัครอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

ณ หน่วยฝึกอบรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตกฤษ์

รับสมัคร รุ่นละ 30 – 50 คนเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกำหนดการฝึกอบรมในกรณีมีจำนวนผู้สมัครฝึกอบรมในหลักสูตร ไม่ถึงจำนวน ๓๐ คน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ได้ (https://edu.kpru.ac.th/)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 2010 หรือ 096-6638980

เอกสารประกอบ

Tags : เปิดรับสมัครอบรม

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=241