ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (full paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2018 ผู้ชม 478

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (full paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/NCE1 และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Tags : นำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการฯ โปสเตอร์

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=242