ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2018 ผู้ชม 334

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์ ซึ่งในงานได้ส่งตัวแทนลิเกนักศึกษาครูเพชรกรุ ครุศิลป์ เข้าร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านลิเก ในงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน สู่อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ นางสาวสุพรรษา บินเย็น โปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 และนายสายชล จันทร์เล็ก โปรแกรมวิชาพละศึกษา ชั้นแที่ 1

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=243