โครงการสัมนาทางวิชาการ ซึมเศร้าเรามาคุยกัน วันที่30 มีนาคม 2561 โดยมีผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2018 ผู้ชม 297

โครงการสัมนาทางวิชาการ ซึมเศร้าเรามาคุยกัน วันที่30 มีนาคม 2561 โดยมีผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบ Project Based Lerning ในรายวิชาการสัมมนาสังคมศึกษา สู่ Active Lerning ขอพระคุณท่าน รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด ขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์เป็นอย่างสูง ท่านรศ.มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล ผศ.วราภรณ์ โพธิ์เงิน ผอ. ไพบูลย์ พวงเงิน และกลุ่มงานพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลกำแพงเพชร อีกทั้งศักยภาพของนักศึกษาที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบ สังคมศึกษาkpru small is beautiful

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=254