ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ 22-08-2018 ผู้ชม 266

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย นำโดยอาจารย์มานพ ศรีเทียม วันที่ 8 สิงหาคม 2561

 

Tags : ขอแสดงความยินดี การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=276