ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 05-09-2018 ผู้ชม 77

เอกสารประกอบ

Tags : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=278