งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 18-03-2019 ผู้ชม 62

รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการที่นศ.ได้จัดทำระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอด1ปีการศึกษา เสวนาพาเพลินโดยรศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบครูผู้ช่วย , พี่สอนน้องเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนศ.ฝึกประสบการณ์ , ภาระงานของนศ.ฝึกประสบการณ์ และเสวนาไขข้อสงสัยเปิดใจคุยกัน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=296