การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่2"

เผยแพร่เมื่อ 21-03-2019 ผู้ชม 58

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์, รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการดังกล่าว

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=297