การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้ชม 69

วันที่ 22 มี.ค.62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)" ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.กพ.เขต1 ณ ห้องการสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยมีรศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=299