ศึกษาดูงานและการสรุปผลการดำเนินงาน2561 วันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่เมื่อ 02-05-2019 ผู้ชม 54

วันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรคณะครุศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมต้อนรับ ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละฝ่าย งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันทำSWOTของแต่ละสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการร่วมกันวางแผนของสาขาวิชาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=303