พานักศึกษาไปนำเสนองานวิจัยโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 122

Tags : อาจารย์ ภาษาจีน อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์พีรพัฒน์ พวงจิตร อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด