ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 61

Tags : อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครครูปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย