เผยแพร่เมื่อ 18-02-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบริษัทคูโบต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี จำกัด ร่วมจัดโครงการ "คูโบต้าพร้อม" อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์