โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบริษัทคูโบต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี จำกัด ร่วมจัดโครงการ "คูโบต้าพร้อม"

เผยแพร่เมื่อ 18-05-2018 ผู้เข้าชม 72

Tags : อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560