เผยแพร่เมื่อ 26-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครครูปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูแนะแนว