ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2018 ผู้เข้าชม 136

Tags : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม