เผยแพร่เมื่อ 30-11-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3 ดร.สุณี บุญพิทักษ์ อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง "ไข่ไดโนเสาร์" เด็กๆสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สังเกตการเปลี่ยนแปลง ของไข่ไก่ จากไข่ดิบเมื่อถูกความร้อนกลายเป็นไข่สุก