พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2020 ผู้เข้าชม 354

ภาพที่ 1. พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

ภาพที่ 2. พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

ภาพที่ 3. พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

ภาพที่ 4. พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร


อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ง.งูชูคอ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษแมลงมีพิษ สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ และสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย เกมกลางแจ้ง(เกมที่มีงูออกมา)

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 316

ภาพที่ 1. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ง.งูชูคอ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษแมลงมีพิษ สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ และสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย เกมกลางแจ้ง(เกมที่มีงูออกมา)

ภาพที่ 2. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ง.งูชูคอ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษแมลงมีพิษ สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ และสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย เกมกลางแจ้ง(เกมที่มีงูออกมา)

ภาพที่ 3. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ง.งูชูคอ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษแมลงมีพิษ สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ และสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย เกมกลางแจ้ง(เกมที่มีงูออกมา)

ภาพที่ 4. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ง.งูชูคอ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษแมลงมีพิษ สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ และสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย เกมกลางแจ้ง(เกมที่มีงูออกมา)


โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 356

ภาพที่ 1. โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3

ภาพที่ 2. โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3

ภาพที่ 3. โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3

ภาพที่ 4. โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3


การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง "ไข่ไดโนเสาร์" เด็กๆสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สังเกตการเปลี่ยนแปลง ของไข่ไก่ จากไข่ดิบเมื่อถูกความร้อนกลายเป็นไข่สุก

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 48

ภาพที่ 1. การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง

ภาพที่ 2. การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง

ภาพที่ 3. การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง

ภาพที่ 4. การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง


กิจกรรมบัวลอยแสนอร่อย อนุบาล 1/2

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้เข้าชม 53

ภาพที่ 1. กิจกรรมบัวลอยแสนอร่อย อนุบาล 1/2

ภาพที่ 2. กิจกรรมบัวลอยแสนอร่อย อนุบาล 1/2

ภาพที่ 3. กิจกรรมบัวลอยแสนอร่อย อนุบาล 1/2

ภาพที่ 4. กิจกรรมบัวลอยแสนอร่อย อนุบาล 1/2


อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ขับรถปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และวันนี้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการผักแสนอร่อยของน้องอนุบาล 1/3

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้เข้าชม 376

ภาพที่ 1. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ขับรถปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และวันนี้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการผักแสนอร่อยของน้องอนุบาล 1/3

ภาพที่ 2. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ขับรถปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และวันนี้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการผักแสนอร่อยของน้องอนุบาล 1/3

ภาพที่ 3. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ขับรถปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และวันนี้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการผักแสนอร่อยของน้องอนุบาล 1/3

ภาพที่ 4. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์ขับรถปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และวันนี้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการผักแสนอร่อยของน้องอนุบาล 1/3


อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์เข็มฉีดยาจากกระดาษ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ โรคอุบัติใหม่ การใช้ยาให้ถูกวิธีและปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2020 ผู้เข้าชม 498

ภาพที่ 1. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์เข็มฉีดยาจากกระดาษ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ โรคอุบัติใหม่ การใช้ยาให้ถูกวิธีและปลอดภัย

ภาพที่ 2. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์เข็มฉีดยาจากกระดาษ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ โรคอุบัติใหม่ การใช้ยาให้ถูกวิธีและปลอดภัย

ภาพที่ 3. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์เข็มฉีดยาจากกระดาษ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ โรคอุบัติใหม่ การใช้ยาให้ถูกวิธีและปลอดภัย

ภาพที่ 4. อนุบาล 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สร้างสรรค์เข็มฉีดยาจากกระดาษ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ โรคอุบัติใหม่ การใช้ยาให้ถูกวิธีและปลอดภัย


วันที่ 8 สิงหาคม2562 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ปีการศึกษา2562

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2019 ผู้เข้าชม 65

ภาพที่ 1. วันที่ 8 สิงหาคม2562 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ปีการศึกษา2562

ภาพที่ 2. วันที่ 8 สิงหาคม2562 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ปีการศึกษา2562

ภาพที่ 3. วันที่ 8 สิงหาคม2562 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ปีการศึกษา2562

ภาพที่ 4. วันที่ 8 สิงหาคม2562 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ปีการศึกษา2562


วันที่ 26 ก.ค.62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2019 ผู้เข้าชม 67

ภาพที่ 1. วันที่ 26 ก.ค.62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

ภาพที่ 2. วันที่ 26 ก.ค.62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

ภาพที่ 3. วันที่ 26 ก.ค.62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

ภาพที่ 4. วันที่ 26 ก.ค.62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10


วันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2019 ผู้เข้าชม 87

ภาพที่ 1. วันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  โดยมีดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา

ภาพที่ 2. วันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  โดยมีดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา

ภาพที่ 3. วันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  โดยมีดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา

ภาพที่ 4. วันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  โดยมีดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา