Tags : กิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียร 27 ปีนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ซึมเศร้าเรามาคุยกัน วันที่ 30 มีนาคม 2561 I ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร งานวิจัย ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล ผศ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า