Tags : อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วม งาน 100 ปีธงไตรรงค์ กิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียร 27 ปีนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานวิจัย การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ตอนต้น) วันที่ 18 ก.พ. 63 ณ สำนักอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร