การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 128

Tags : อาจารย์กษมา สุรเดชา มคอ.5 เทอม 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อมรา ศรีแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการคนใหม่ อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ