แผนการวิจัยประจำปี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ วันที่ เอกสาร ผู้จัดทำ ขนาดไฟล์ สถิติ
1 2018-05-30 19:09:53 แผนการวิจัยประจำปี 2560 สำนักงานคณบดี 247.84 KB 353
2 2018-05-30 19:56:30 แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สนง. คณบดี 3.52 MB 352