ผู้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  1. รับเรื่อง
  2. แยกประเภทความคิดเห็น
  3. ฝ่ายงาน/หน่วยงาน ดำเนินการ
  4. รายงานผลให้ ทราบ
  5. แจ้งผลการดำเนินการ

ส่งข้อความ

สายตรง

เรื่อง :

วันที่ : 2020-02-26 11:31:09 ชื่อ-นามสกุล :

เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมงาน AIS The Digital Future 2019 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก เวลา 11.30 – 16.30 น.

เรียนท่านอาจารย์ครับ

 

          ผมขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานครับ  ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย ในอนาคตได้แน่นอนครับ

โดยผมมีหนังสือเป็นทางการแต่ไม่รู้จะส่งให้ทางไหนครับเลยกรอกเรียนเชิญท่านอาจารย์ทางนี้ครับ

 

เรียนขอบคุณครับ

เสือครับ

0818304617

 

วันที่ : 2019-03-19 19:17:54 ชื่อ-นามสกุล : นิรุตน์ บุญมั่น

เรื่อง : การเข้าอบรม โครงการโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนมีความสุข

ไม่มีใบตอบรับคะ  หาจากตรงไหน เข้าอบรม 6 - 7 ต.ค. 61 นี้ ขอไฟล์เพื่อตอบด้วยคะ

วันที่ : 2018-10-01 16:55:23 ชื่อ-นามสกุล : นิสา แก่งศิริ

เรื่อง : ทดสอบการแจ้ง

ทดสอบการแจ้ง

วันที่ : 2018-05-09 16:34:51 ชื่อ-นามสกุล : เมธี มธูรส

ผลการดำเนินการ

ทดสอบการแจ้ง sxxxxxx