ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้ชม 5

วันที่25มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อ.ปทุมพร บุญชุม และอ.ทิศากร ไชยมงคล กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 120

คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร