ค่ายภาษาอังกฤษ บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์

เผยแพร่เมื่อ 26-08-2019 ผู้ชม 128

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562

ค่ายภาษาอังกฤษ บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์

โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้ชม 88

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง  โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2019 ผู้ชม 186

วันที่20-21ก.ค.62 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองตากล้า

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2019 ผู้ชม 113

วันที่27-28ก.ค.62 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มสัมพันธ์บูรณาการกับโปรแกรมการ์ตูนสตอรี่เมคเกอร์ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มสัมพันธ์

ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้ชม 146

วันที่25มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อ.ปทุมพร บุญชุม และอ.ทิศากร ไชยมงคล กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 270

คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร