การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 125,642 Share

กิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาการกับรุ่นพี่ ในงานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566 985,723 Share

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 85,863 Share

เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานวิชาการ

เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อมูลเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2565 25,637 Share

ASEAN Leadership 2023

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2565 1,315 Share

มีต่อ

กิจกรรมนำเสนอบทความวิชาการ 15 มี.ค.66

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตร 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปี ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยแบบปากเปล่า ผ่านระบบออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอมีทั้งหมด 13 เรื่อง 

รายละเอียอเพิ่มเติม

   1. กำหนดการ

  2.รายชื่อผู้นำเสนอ

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2566 857,542 Share


กิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1"

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด กิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสมรรถนะตามชั้นปี และ2. เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่อยู่ในขั้นฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ได้นำผลการทำวิจัยมาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 28 เรื่อง 

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2566 65,874,319 Share


A Virtual Cultural Exchange

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มรภ. กำแพงเพชร นำโดย ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ร่วมกับ Peeraya N Chris ตัวแทนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกา ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในกิจกรรม A Virtual Cultural Exchange ในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00-20.00 น. (เวลาไทย) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet สนใจเข้าร่วมได้ตามวันเวลาดังกล่าว คลิก

 

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 5,867,494 Share


กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูฯ กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ และ อาจารย์ชูเกียรติ จันทวี ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มราชภัฏภาคหนือ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 28 มกราคม 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพ ในการนี้นายเนติวงค์ ดวงรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2566 958,779 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7-8, 14-15 และ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-17.00 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูได้รับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล โดยมีทีมวิทยากรจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และคณาจารย์จากสถานบันการศึกษาต่างๆ มาให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2566 987,491 Share


มีต่อ

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 67

วัน 8 มีนาคม 2566 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตร 2567 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตทั้งที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับ PLOs ของโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2566 344,361 Share


กิจกรรมอบรมการพัฒนาหลักสูตร OBE ปี 65

ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) วันที่ 12-13 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1 ชั้น3 คณะครุศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2566 325,522 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร แบบ OBE

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาหลักสุตรแบบ Outcome Based Education : OBE เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565 74 Share


ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย

ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ท่านวิทยากร คือ รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ โดยใช้กระบวนการแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Mangement) ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ประเด็นเนื้อหาออกมาได้อย่างครอบวงจรของการเขียนบทความวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 104 Share


กิจกรรมประกันคุณภาพหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2564

 กิจกรรมประกันคุณภาพหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2565 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจรับการประกันคุณภาพภายแบบ AUN-QA V.4 หลักสูตร พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี 1) ประธาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์อุษา ศรีเพริส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษศาสตร์ ม.รามคำแหง 2) กรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร และ 3) เลขานุการ ได้แก่ อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ และต้องขอบขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจาก ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านที่ได้สละเวลามาสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 111 Share


มีต่อ

นิเทศการสอน ณ. โรงเรียนวัชรวิทยา (11 ม.ค.66)

วันที่ 11 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ได้ออกนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ณ. โรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินการฝึกสอนด้านวิชาการ วิชาเอก

 

สรุปผลหรือองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม : นักศึกษาได้รับคำชื่นชมจากโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนและมีความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างสูง

กิจกรรม : การนิเทศการสอน

 สอดคล้องกับ PLOs :  

1. ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทวัฒนธรรมสากลที่หลากหลาย,

2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ,

3. เข้าใจและประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการอ่าน ตีความ แปล ในบริบทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ,

4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น,

5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู,

6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ,

7. สืบค้น ประเมินและสังเคราะห์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

 

สมรรถนะตามชั้นปี :

ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากย์ (Analysis, synthesis and critical thinking skills),

2.ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills),

3. ทักษะการคิดคํานวณ (Numeracy skills),

4.ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking skills),

5. ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy skills),

6. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills),

7. ทักษะการทํางานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills),

8. ทักษะการวิจัย (Research skills),

9. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills),

10. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)

สอดคล้องกับกิจกรรมในหลักสูตร

บูรณาการกับ :  การเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปวัตนธรรม

 

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 254,894 Share

นิเทศการสอน ร.ร.กำแพงเพชรวิทยา (17 ม.ค.66)

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ได้ออกนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินการฝึกสอนด้านวิชาการ วิชาเอก

 

สรุปผลการนิเทศ : นักศึกษาได้รับคำชื่นชมจากโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนและมีความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างสูง

 

สอดคล้องกับ PLOs : 

1. ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทวัฒนธรรมสากลที่หลากหลาย,

2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ,

3. เข้าใจและประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการอ่าน ตีความ แปล ในบริบทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ,

4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น,

5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู,

6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ,

7. สืบค้น ประเมินและสังเคราะห์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

 

สมรรถนะตามชั้นปี :

ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากย์ (Analysis, synthesis and critical thinking skills),

2.ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills),

3. ทักษะการคิดคํานวณ (Numeracy skills),

4.ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking skills),

5. ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy skills),

6. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills),

7. ทักษะการทํางานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills),

8. ทักษะการวิจัย (Research skills),

9. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills),

10. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)

สอดคล้องกับกิจกรรมในหลักสูตร

บูรณาการกับ :  การเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปวัตนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 985,447 Share

นิเทศการสอน ร.ร.บ้านใหม่สุวรรณภูมิและร.ร.บ้านวังทอง (18 ม.ค.66)

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ได้ออกนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุวรรณภูมิและโรงเรียนบ้านวังทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินการฝึกสอนด้านวิชาการ วิชาเอก

 

สรุปผลการนิเทศ : นักศึกษาได้รับคำชื่นชมจากโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนและมีความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างสูง

 

สอดคล้องกับ PLOs : 

1. ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทวัฒนธรรมสากลที่หลากหลาย,

2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ,

3. เข้าใจและประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการอ่าน ตีความ แปล ในบริบทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ,

4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น,

5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู,

6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ,

7. สืบค้น ประเมินและสังเคราะห์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

 

สมรรถนะตามชั้นปี :

ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากย์ (Analysis, synthesis and critical thinking skills),

2.ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills),

3. ทักษะการคิดคํานวณ (Numeracy skills),

4.ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking skills),

5. ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy skills),

6. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills),

7. ทักษะการทํางานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills),

8. ทักษะการวิจัย (Research skills),

9. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills),

10. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)

สอดคล้องกับกิจกรรมในหลักสูตร

บูรณาการกับ :  การเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปวัตนธรรม

 

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 65,451 Share


กิจกรรมเทศนักศึกษาฝึกสอน 2-65 (23 ม.ค.66)

วันที่ 23 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และ ดร.ศรวัส ศิริ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาด้านเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในเขตจังหวัดตาก ได้แก่ 1) โรงเรียนผดุงปัญญา 2) โรงเรียนตากพิทยาคม และ 3) โรงเรียนถนมราษฏร์บำรุง ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเป็นอย่างดี และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาและผลิตครูให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ฯลฯ 

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2566 365,918 Share


นิเทศนักศึกษาฝึกสอน ระหว่างวันที่ 9-20 ม.ค.2565

ระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2566 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพาณิช อาจารย์ชูเกียรติ จันทวี และ อาจารยเมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง ออกนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ได้แก่ 1) ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม 2)ร.ร.บ้านสุวรรณภูมิ 3) ร.ร.บ้านวังทอง 4)ร.ร.นาบ่อคำวิทยา 6) ร.ร.บ้านชัยภูมิ 7) ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2566 865,778 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร