Merry Christmas

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2018 ผู้เข้าชม 61

Tags : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ ผศ.ชลชลิตา แตงนารา นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร