นักศึกษา ปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 67

ภาพที่ 1. นักศึกษา ปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาพที่ 2. นักศึกษา ปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาพที่ 3. นักศึกษา ปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาพที่ 4. นักศึกษา ปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


นิเทศนักศึกษา โรงเรียนวชิรปราการและโรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. นิเทศนักศึกษา โรงเรียนวชิรปราการและโรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม

ภาพที่ 2. นิเทศนักศึกษา โรงเรียนวชิรปราการและโรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม

ภาพที่ 3. นิเทศนักศึกษา โรงเรียนวชิรปราการและโรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม

ภาพที่ 4. นิเทศนักศึกษา โรงเรียนวชิรปราการและโรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม


กิจกรรมแข่งขัน Crossword อังกฤษ งานวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้เข้าชม 73

ภาพที่ 1. กิจกรรมแข่งขัน Crossword อังกฤษ งานวิชาการ

ภาพที่ 2. กิจกรรมแข่งขัน Crossword อังกฤษ งานวิชาการ

ภาพที่ 3. กิจกรรมแข่งขัน Crossword อังกฤษ งานวิชาการ

ภาพที่ 4. กิจกรรมแข่งขัน Crossword อังกฤษ งานวิชาการ


ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อ จ.พิจิตร

เผยแพร่เมื่อ 09-09-2019 ผู้เข้าชม 39

ภาพที่ 1. ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อ จ.พิจิตร

ภาพที่ 2. ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อ จ.พิจิตร

ภาพที่ 3. ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อ จ.พิจิตร

ภาพที่ 4. ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อ จ.พิจิตร


ค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-25ส.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 26-08-2019 ผู้เข้าชม 37

ภาพที่ 1. ค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-25ส.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย

ภาพที่ 2. ค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-25ส.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย

ภาพที่ 3. ค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-25ส.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย

ภาพที่ 4. ค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-25ส.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย


โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้เข้าชม 50

ภาพที่ 1. โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

ภาพที่ 2. โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

ภาพที่ 3. โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

ภาพที่ 4. โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง


โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2019 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

ภาพที่ 2. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

ภาพที่ 3. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

ภาพที่ 4. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62


โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกุ่มสัมพันธ์บูรณาการกับโปรแกรมการ์ตูนสตอรี่เมคเกอร์ ระหว่างวันที่27-28ก.ค.62 ณ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2019 ผู้เข้าชม 23

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกุ่มสัมพันธ์บูรณาการกับโปรแกรมการ์ตูนสตอรี่เมคเกอร์ ระหว่างวันที่27-28ก.ค.62 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกุ่มสัมพันธ์บูรณาการกับโปรแกรมการ์ตูนสตอรี่เมคเกอร์ ระหว่างวันที่27-28ก.ค.62 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกุ่มสัมพันธ์บูรณาการกับโปรแกรมการ์ตูนสตอรี่เมคเกอร์ ระหว่างวันที่27-28ก.ค.62 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกุ่มสัมพันธ์บูรณาการกับโปรแกรมการ์ตูนสตอรี่เมคเกอร์ ระหว่างวันที่27-28ก.ค.62 ณ คณะครุศาสตร์


วันที่25มิ.ย.62 ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เข้าชม 30

ภาพที่ 1. วันที่25มิ.ย.62 ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

ภาพที่ 2. วันที่25มิ.ย.62 ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

ภาพที่ 3. วันที่25มิ.ย.62 ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

ภาพที่ 4. วันที่25มิ.ย.62 ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3


วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11-06-2018 ผู้เข้าชม 199

ภาพที่ 1. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร