โปรแกรมวิชาพลศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 15-06-2022 ผู้ชม 855

Nature

 

 

ผศ.ทวิโรฒ ศรีแก้ว

ตำแหน่ง

ประธานสาขา

รศ.ธวัช วีระศิริวัฒน์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

Tags :