อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่5

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 80

Tags : อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด รายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2