เผยแพร่เมื่อ 19-02-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ อาจารย์กษมา สุรเดชา โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อาจารย์อมรา ทองใส อาจารย์มานพ ศรีเทียม