การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 379

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

ขยายเวลารับลงทะเบียนแะส่งบทความรอบ 2 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้  

ติดต่อสอบถาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 055-706555 ต่อ 1760, 4231

Tags : สถาบันวิจัย บทความ