เผยแพร่เมื่อ 22-02-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อมรา ศรีแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการคนใหม่ มคอ.3 เทอม 1 อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์อมรา ทองใส