นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 331

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ " เปิดประตูสู่อนาคต " ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทยได้มีการจัดการแข่งขัน " การแต่งคำประพันธ์ (ประเภททีม) " ณ ตึกนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

Tags :