เผยแพร่เมื่อ 26-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)