" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ "วันที่ 28 มิ.ย. 62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เช้าชม 4,246


มีต่อ

master

  • 131,989 ผู้เข้าชม
  • 9,708 ปีนี้
  • 18,223 ปีที่แล้ว
  • 2,438 เดือนนี้
  • 1,978 เดือนที่แล้ว
  • 4 วันนี้
  • 36 เมื่อวานนี้
  • 29 กันยายน 2560