" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ "วันที่ 28 มิ.ย. 62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เช้าชม 2,679


มีต่อ

master

  • 107,233 ผู้เข้าชม
  • 3,175 ปีนี้
  • 20,084 ปีที่แล้ว
  • 698 เดือนนี้
  • 1,183 เดือนที่แล้ว
  • 26 วันนี้
  • 36 เมื่อวานนี้
  • 29 กันยายน 2560