" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ "วันที่ 28 มิ.ย. 62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เช้าชม 1,225


มีต่อ

master

  • 64,174 ผู้เข้าชม
  • 6,107 ปีนี้
  • 17,956 ปีที่แล้ว
  • 345 เดือนนี้
  • 654 เดือนที่แล้ว
  • 5 วันนี้
  • 54 เมื่อวานนี้
  • 29 กันยายน 2560