" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ "วันที่ 28 มิ.ย. 62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เช้าชม 2,288


มีต่อ

master

  • 94,274 ผู้เข้าชม
  • 10,300 ปีนี้
  • 25,907 ปีที่แล้ว
  • 147 เดือนนี้
  • 2,323 เดือนที่แล้ว
  • 45 วันนี้
  • 102 เมื่อวานนี้
  • 29 กันยายน 2560