" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ "

วันที่ 28 มิ.ย. 62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เช้าชม 38


มีต่อ

master

  • 34,073 ผู้เข้าชม
  • 24,728 ปีนี้
  • 8,234 ปีที่แล้ว
  • 863 เดือนนี้
  • 1,032 เดือนที่แล้ว
  • 33 วันนี้
  • 38 เมื่อวานนี้
  • 29 กันยายน 2560