" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ "วันที่ 28 มิ.ย. 62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เช้าชม 973


มีต่อ

master

  • 56,229 ผู้เข้าชม
  • 16,118 ปีนี้
  • 30,766 ปีที่แล้ว
  • 1,450 เดือนนี้
  • 1,790 เดือนที่แล้ว
  • 23 วันนี้
  • 0 เมื่อวานนี้
  • 29 กันยายน 2560