" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ "วันที่ 28 มิ.ย. 62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เช้าชม 3,940


มีต่อ

master

  • 125,848 ผู้เข้าชม
  • 3,567 ปีนี้
  • 18,223 ปีที่แล้ว
  • 957 เดือนนี้
  • 715 เดือนที่แล้ว
  • 18 วันนี้
  • 7 เมื่อวานนี้
  • 29 กันยายน 2560