กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​" วันที่​ 22​ -​23 กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา16 (บ้านโนนพลวง) จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 15

Tags : มคอ.3 เทอม 1 ปี 2560 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับ BGSU ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) วิจัย