อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 65

Tags : อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ดร.ปารณี เลิศแก้ว อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่3