ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2020 ผู้ชม 297

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562 "ประตูสู่อาชีพ จากใจพี่สู่ใจน้อง" ระหว่างวันที่4-5มีนาคม2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งในวันนี้มีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวเปิดกิจกรรม ภายในงานมีนิทรรศการของนศ.ฝึกประสบการณ์ฯจัดแสดงโชว์ผลงานระหว่างออกฝึกประสบการณ์ในแต่ละโรงเรียน รวมไปถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนการออกฝึกสอนจากตัวแทนนศ.ตลอดระยะเวลาของการออกฝึกสอนครั้งนี้

Tags :