" โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล รหัส 591121404
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4  อ.พบพระ จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้เช้าชม 67

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ รหัส 591121402
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้เช้าชม 48

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

นายดิเรก พรศรีสว่าง รหัส 591121417
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้เช้าชม 63

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน ✌️

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน ✌️

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2022 ผู้เช้าชม 82

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน ✌️

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โดยมี อาจารย์มนตรี ใจแน่น ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากร
 
ในวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ.2565
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2022 ผู้เช้าชม 94

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี

มีต่อ

master

สายตรงประธานโปรแกรม

แจ้งซ่อมบำรุง

เช็ค IP Address

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

  • สถิติการเข้าชม
  • 10,697 ปีนี้
  • 20,380 ปีที่แล้ว
  • 97 เดือนนี้
  • 2,139 เดือนที่แล้ว
  • 26 วันนี้
  • 71 เมื่อวานนี้

67,423

ผู้เข้าชมทั้งหมด