" โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โดยมี อาจารย์มนตรี ใจแน่น ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากร
 
ในวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ.2565
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2022 ผู้เช้าชม 21

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 511120908 นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง รหัส 511120908
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
สังกัด: สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้เช้าชม 18

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 511120908 นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 521121009 นางสาวศศิภรณ์ โตสุข ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

นางสาวศศิภรณ์ โตสุข รหัส 521121009 
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา  ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้เช้าชม 18

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 521121009 นางสาวศศิภรณ์ โตสุข ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 541122545 นายวิฑูรย์ สุวรรณชัย ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

นายวิฑูรย์ สุวรรณชัย รหัสประจำตัว 541122545
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนวัดวังแดง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้เช้าชม 12

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 541122545 นายวิฑูรย์ สุวรรณชัย ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 531121220 นายพชร พิลึก ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

นายพชร พิลึก รหัส 531121220 
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนคลองลานวิทยา ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้เช้าชม 19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 531121220 นายพชร พิลึก ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

มีต่อ

master

สายตรงประธานโปรแกรม

แจ้งซ่อมบำรุง

เช็ค IP Address

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

  • สถิติการเข้าชม
  • 1,725 ปีนี้
  • 20,380 ปีที่แล้ว
  • 1,725 เดือนนี้
  • 1,758 เดือนที่แล้ว
  • 37 วันนี้
  • 76 เมื่อวานนี้

58,451

ผู้เข้าชมทั้งหมด