" โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-09-2022 ผู้เช้าชม 70

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 12,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2022 ผู้เช้าชม 706

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล รหัส 591121404
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4  อ.พบพระ จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้เช้าชม 138

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ รหัส 591121402
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้เช้าชม 88

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

นายดิเรก พรศรีสว่าง รหัส 591121417
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้เช้าชม 139

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

มีต่อ

master

สายตรงประธานโปรแกรม

แจ้งซ่อมบำรุง

เช็ค IP Address

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

  • สถิติการเข้าชม
  • 19,996 ปีนี้
  • 20,380 ปีที่แล้ว
  • 141 เดือนนี้
  • 1,547 เดือนที่แล้ว
  • 44 วันนี้
  • 50 เมื่อวานนี้

76,722

ผู้เข้าชมทั้งหมด