" โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน E - sport Open ระดับอุดมศึกษา ในงาน

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขัน E - sport Open ระดับอุดมศึกษา ในงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 26 มกราคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2023 ผู้เช้าชม 18

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน E - sport Open ระดับอุดมศึกษา ในงาน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 56,57 และ 58 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา .....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2023 ผู้เช้าชม 28

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 56,57 และ 58 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 601121304 น.ส.กุลชา กามินี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

น.ส.กุลชา กามินี รหัส 601121304
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด
ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2023 ผู้เช้าชม 24

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 601121304 น.ส.กุลชา กามินี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121325 น.ส.นัทธมน เมืองทอง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

น.ส.นัทธมน เมืองทอง รหัส 591121325
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านไดปลาดกราษฏร์ศรัทธาทรงธรรม
ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สังกัด สพป. พิจิตร เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 08-01-2023 ผู้เช้าชม 19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121325 น.ส.นัทธมน เมืองทอง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-09-2022 ผู้เช้าชม 114

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มีต่อ

master

แจ้งซ่อมบำรุง

เช็ค IP Address

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

  • สถิติการเข้าชม
  • 5,127 ปีนี้
  • 22,055 ปีที่แล้ว
  • 991 เดือนนี้
  • 2,042 เดือนที่แล้ว
  • 41 วันนี้
  • 45 เมื่อวานนี้

83,908

ผู้เข้าชมทั้งหมด