เผยแพร่เมื่อ 21-10-2018 ผู้เข้าชม 0

Tags : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ (ติววิชาเอกเพื่อเตรียมตัวในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย) วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มคอ.3 เทอม 1 ปี 2560 อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย บริการวิชาการ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช