Portfolio_671121201

เผยแพร่เมื่อ 22-07-2024 ผู้ชม 3

Portfolio_671121201

Portfolio_671121201

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับบรรจุรับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาววัชราภรณ์ พันธ์โนราช รหัสนักศึกษา 561121015

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2023 ผู้ชม 243

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับบรรจุรับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาววัชราภรณ์ พันธ์โนราช รหัสนักศึกษา 561121015

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2023 ผู้ชม 201

คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า ได้รับรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2566 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2023 ผู้ชม 199

รางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น
นางรจเรข บุดดี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดคูยาง สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า ได้รับรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2566 จังหวัดกำแพงเพชร

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับบรรจุรับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 581120929

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2023 ผู้ชม 128

คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 (ภาคเช้า)กิจกรรม 50 ปี KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2023 ผู้ชม 126

กิจกรรม 50 ปี KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ 25 มกราคม 2566 (ภาคเช้า)กิจกรรม 50 ปี KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ 24 มกราคม 2566 (ภาคบ่าย)กิจกรรม 50 ปี KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2023 ผู้ชม 165

กิจกรรม 50 ปี KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ 24 มกราคม 2566 (ภาคบ่าย)กิจกรรม 50 ปี KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน E - sport Open ระดับอุดมศึกษา ในงาน

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2023 ผู้ชม 161

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขัน E - sport Open ระดับอุดมศึกษา ในงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 26 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน E - sport Open ระดับอุดมศึกษา ในงาน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 56,57 และ 58 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2023 ผู้ชม 179

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา .....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 56,57 และ 58 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 601121304 น.ส.กุลชา กามินี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2023 ผู้ชม 230

น.ส.กุลชา กามินี รหัส 601121304
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด
ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 601121304 น.ส.กุลชา กามินี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121325 น.ส.นัทธมน เมืองทอง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 08-01-2023 ผู้ชม 188

น.ส.นัทธมน เมืองทอง รหัส 591121325
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านไดปลาดกราษฏร์ศรัทธาทรงธรรม
ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สังกัด สพป. พิจิตร เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121325 น.ส.นัทธมน เมืองทอง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 22-09-2022 ผู้ชม 300

ประกาศรายชื่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2022 ผู้ชม 1,263

รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 12,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้ชม 405

น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล รหัส 591121404
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4  อ.พบพระ จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้ชม 329

น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ รหัส 591121402
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2022 ผู้ชม 406

นายดิเรก พรศรีสว่าง รหัส 591121417
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน ✌️

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2022 ผู้ชม 373

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน ✌️

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน ✌️

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2022 ผู้ชม 332

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โดยมี อาจารย์มนตรี ใจแน่น ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากร
 
ในวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ.2565
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 511120908 นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้ชม 295

นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง รหัส 511120908
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
สังกัด: สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 511120908 นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 521121009 นางสาวศศิภรณ์ โตสุข ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้ชม 289

นางสาวศศิภรณ์ โตสุข รหัส 521121009 
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา  ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 521121009 นางสาวศศิภรณ์ โตสุข ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 541122545 นายวิฑูรย์ สุวรรณชัย ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้ชม 334

นายวิฑูรย์ สุวรรณชัย รหัสประจำตัว 541122545
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนวัดวังแดง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 541122545 นายวิฑูรย์ สุวรรณชัย ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 531121220 นายพชร พิลึก ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้ชม 379

นายพชร พิลึก รหัส 531121220 
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนคลองลานวิทยา ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 531121220 นายพชร พิลึก ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 551121438 นางสาวธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้ชม 365

นางสาวธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์ รหัส 551121438
บรรจุข้าราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 551121438 นางสาวธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 541122556 นางสาวเบญจพร ทองนวม ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 05-01-2022 ผู้ชม 356

นางสาวเบญจพร ทองนวม รหัส 541122556
บรรจุข้าราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 541122556 นางสาวเบญจพร ทองนวม ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

ประวัติความเป็นมา

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2021 ผู้ชม 855

 ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างโปรแกรม

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2021 ผู้ชม 787

โครงสร้างโปรแกรม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2021 ผู้ชม 589

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คุณลักษณะบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2021 ผู้ชม 711

คุณลักษณะบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121410 นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ 21-10-2021 ผู้ชม 569

นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์ รหัส 591121410
บรรจุข้าราชการ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 591121410 นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์ ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ

อาจารย์ ดร.เฉลิม ทองจอน

เผยแพร่เมื่อ 21-07-2021 ผู้ชม 915

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ ดร.เฉลิม ทองจอน

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2021 ผู้ชม 845

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

ขอแสดงความยินดี กับประธานโปรแกรมคนใหม่ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2021 ผู้ชม 958

ขอแสดงความยินดี กับประธานโปรแกรมคนใหม่ ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์เฉลิม ทองจอน

ขอแสดงความยินดี กับประธานโปรแกรมคนใหม่ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2021 ผู้ชม 1,670

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

ติดต่อเรา

เผยแพร่เมื่อ 15-07-2021 ผู้ชม 935

ติดต่อเรา

Portfolio_5711210

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2020 ผู้ชม 1,899

Portfolio_5711210

Portfolio_5711210

Portfolio_5711211

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2020 ผู้ชม 873

Portfolio_5711211

Portfolio_5711211

ห้องเรียน

เผยแพร่เมื่อ 14-04-2020 ผู้ชม 2,379

ห้องเรียน

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 08-06-2019 ผู้ชม 885

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย

เผยแพร่เมื่อ 08-06-2019 ผู้ชม 739

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย

อาจารย์เมธี มธุรส

เผยแพร่เมื่อ 28-08-2018 ผู้ชม 609

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์เมธี มธุรส

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2018 ผู้ชม 3,396

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2018 ผู้ชม 3,998

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 3,496

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 938

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 893

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 819

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560    

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 853

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 963

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 987

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560     

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 907

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 983

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2018 ผู้ชม 957

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2018 ผู้ชม 951

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 994

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 842

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 917

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 960

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 923

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 11-05-2018 ผู้ชม 1,062

  ภาคการศึกษาที่  1-2  ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

Portfolio_5811209

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 1,328

Portfolio_5811209

Portfolio_5811209

Portfolio_5911213

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 760

Portfolio_5911213

Portfolio_5911213

Portfolio_5911214

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 836

Portfolio_5911214

Portfolio_5911214

Portfolio_6011212

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 1,432

Portfolio_6011212

Portfolio_6011212

Portfolio_6011213

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 1,367

Portfolio_6011213

Portfolio_6011213

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 1,478

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

เผยแพร่เมื่อ 22-04-2018 ผู้ชม 2,184

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2018 ผู้ชม 1,219

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านทุกหน่วยงานเข้าชม นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 05-03-2018 ผู้ชม 531

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านทุกหน่วยงานเข้าชม นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น 
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 
ณ ลานชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านทุกหน่วยงานเข้าชม นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2018 ผู้ชม 602

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู 
และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ประเภทหญิง)
นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ICT สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกิตติศักดิ์ เงินทอง , นายศักดิ์สิทธิ์ ทิหวาย , นายพงษ์พัฒน์ กองทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 53 , 54 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2018 ผู้ชม 1,017

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 53 , 54  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 53 , 54 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2017 ผู้ชม 1,240

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 55 ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60
"โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60

การเรียนการสอนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2013

การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 854

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเเสดงความยินดีกับ  นางสารวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” 

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 1,205

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 462

คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 460

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร