กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2018 ผู้เข้าชม 53

Tags : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3 Portfolio_6011212 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.3