นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 07-03-2018 ผู้เข้าชม 44

Tags : ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.3 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 53 , 54 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย