โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ"โครงการชั่งหัวมัน" โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2019 ผู้เข้าชม 161

Tags : ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.3 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย อาจารย์เมธี มธุรส แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 Portfolio_6011212