STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้เข้าชม 17

Tags : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 Portfolio_5711211 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.3 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย