นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงานนิทรรศการงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2023 ผู้เข้าชม 40

Tags : ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.5 คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับบรรจุรับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวเพชรลดา คำใส รหัสนักศึกษา 601121220 Portfolio_6011213 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.3