จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม“การเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2023 ผู้เข้าชม 40

Tags : อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อาจารย์ ดร.เฉลิม ทองจอน ผศ.ศรินญา หวาจ้อย อาจารย์เมธี มธุรส Portfolio_6011213