อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้เข้าชม 45

ภาพที่ 1. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

ภาพที่ 2. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

ภาพที่ 3. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

ภาพที่ 4. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563


โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

เผยแพร่เมื่อ 04-03-2020 ผู้เข้าชม 122

ภาพที่ 1.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

ภาพที่ 2.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

ภาพที่ 3.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

ภาพที่ 4.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563


STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 85

ภาพที่ 1. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

ภาพที่ 2. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

ภาพที่ 3. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

ภาพที่ 4. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63


โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 47

ภาพที่ 1. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

ภาพที่ 2. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

ภาพที่ 3. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

ภาพที่ 4. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63


ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 34

ภาพที่ 1. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

ภาพที่ 2. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

ภาพที่ 3. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

ภาพที่ 4. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63


STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้เข้าชม 17

ภาพที่ 1. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

ภาพที่ 2. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

ภาพที่ 3. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

ภาพที่ 4. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63


PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 18

ภาพที่ 1. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

ภาพที่ 2. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

ภาพที่ 3. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

ภาพที่ 4. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63


การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้เข้าชม 128

ภาพที่ 1. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

ภาพที่ 2. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

ภาพที่ 3. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

ภาพที่ 4. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562


โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ"โครงการชั่งหัวมัน" โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2019 ผู้เข้าชม 161

ภาพที่ 1. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ

ภาพที่ 2. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ

ภาพที่ 3. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ

ภาพที่ 4. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ


ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2019 ผู้เข้าชม 137

ภาพที่ 1. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ภาพที่ 2. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ภาพที่ 3. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ภาพที่ 4. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562