21 มิ.ย. 2566 ณ ห้องเรียน 46506 เวลา 15.00 น. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับแนะนำคณาจารย์ และหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 22-06-2023 ผู้เข้าชม 167

ภาพที่ 1. 21 มิ.ย. 2566 ณ ห้องเรียน 46506 เวลา 15.00 น. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับแนะนำคณาจารย์ และหลักสูตร

ภาพที่ 2. 21 มิ.ย. 2566 ณ ห้องเรียน 46506 เวลา 15.00 น. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับแนะนำคณาจารย์ และหลักสูตร

ภาพที่ 3. 21 มิ.ย. 2566 ณ ห้องเรียน 46506 เวลา 15.00 น. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับแนะนำคณาจารย์ และหลักสูตร

ภาพที่ 4. 21 มิ.ย. 2566 ณ ห้องเรียน 46506 เวลา 15.00 น. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับแนะนำคณาจารย์ และหลักสูตร


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2023 ผู้เข้าชม 198

ภาพที่ 1. วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567

ภาพที่ 2. วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567

ภาพที่ 3. วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567

ภาพที่ 4. วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567


กิจกรรม อำลารุ่นพี่คอมพิวเตอร์ ปี4 และ ปี5"Goodbye senior Y2K Night Party" ประจำปีการศึกษา 2565 [การแต่งกาย Y2K ย้อนยุควันวาน] วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 01-03-2023 ผู้เข้าชม 119

ภาพที่ 1. กิจกรรม อำลารุ่นพี่คอมพิวเตอร์ ปี4 และ ปี5

ภาพที่ 2. กิจกรรม อำลารุ่นพี่คอมพิวเตอร์ ปี4 และ ปี5

ภาพที่ 3. กิจกรรม อำลารุ่นพี่คอมพิวเตอร์ ปี4 และ ปี5

ภาพที่ 4. กิจกรรม อำลารุ่นพี่คอมพิวเตอร์ ปี4 และ ปี5


วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 กิจกรรม แจก มอบ เสื้อเอกคอมพิวเตอร์ โดยพี่ปี 2 ("สีชมพู" สีประจำสาขาคอมพิวเตอร์)

เผยแพร่เมื่อ 02-03-2023 ผู้เข้าชม 115

ภาพที่ 1. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 กิจกรรม แจก มอบ เสื้อเอกคอมพิวเตอร์ โดยพี่ปี 2 (

ภาพที่ 2. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 กิจกรรม แจก มอบ เสื้อเอกคอมพิวเตอร์ โดยพี่ปี 2 (

ภาพที่ 3. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 กิจกรรม แจก มอบ เสื้อเอกคอมพิวเตอร์ โดยพี่ปี 2 (

ภาพที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 กิจกรรม แจก มอบ เสื้อเอกคอมพิวเตอร์ โดยพี่ปี 2 (


วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 จัดกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 สาขาคอมพิวเตอร์ #ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้บริหารคณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2023 ผู้เข้าชม 82

ภาพที่ 1. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 จัดกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 สาขาคอมพิวเตอร์ #ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 จัดกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 สาขาคอมพิวเตอร์ #ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 จัดกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 สาขาคอมพิวเตอร์ #ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 จัดกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 สาขาคอมพิวเตอร์ #ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้บริหารคณะครุศาสตร์


จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม“การเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2023 ผู้เข้าชม 40

ภาพที่ 1. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม“การเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพที่ 2. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม“การเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพที่ 3. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม“การเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพที่ 4. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม“การเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566


นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงานนิทรรศการงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2023 ผู้เข้าชม 40

ภาพที่ 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงานนิทรรศการงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงานนิทรรศการงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงานนิทรรศการงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดงานนิทรรศการงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 (ค่ายคอมพิวเตอร์) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2023 ผู้เข้าชม 36

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 (ค่ายคอมพิวเตอร์) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 (ค่ายคอมพิวเตอร์) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 (ค่ายคอมพิวเตอร์) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 (ค่ายคอมพิวเตอร์) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


18-19 ก.พ. 66 จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคอมพิวเตอร์” #ขอบคุณความตั้งใจของนักศึกษา #ขอบคุณวิทยากรผู้ช่วย พี่เอฟ ปี 4 #สถานีต่อไปจัดบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2023 ผู้เข้าชม 115

ภาพที่ 1. 18-19 ก.พ. 66 จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคอมพิวเตอร์” #ขอบคุณความตั้งใจของนักศึกษา #ขอบคุณวิทยากรผู้ช่วย พี่เอฟ ปี 4 #สถานีต่อไปจัดบริการวิชาการ

ภาพที่ 2. 18-19 ก.พ. 66 จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคอมพิวเตอร์” #ขอบคุณความตั้งใจของนักศึกษา #ขอบคุณวิทยากรผู้ช่วย พี่เอฟ ปี 4 #สถานีต่อไปจัดบริการวิชาการ

ภาพที่ 3. 18-19 ก.พ. 66 จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคอมพิวเตอร์” #ขอบคุณความตั้งใจของนักศึกษา #ขอบคุณวิทยากรผู้ช่วย พี่เอฟ ปี 4 #สถานีต่อไปจัดบริการวิชาการ

ภาพที่ 4. 18-19 ก.พ. 66 จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคอมพิวเตอร์” #ขอบคุณความตั้งใจของนักศึกษา #ขอบคุณวิทยากรผู้ช่วย พี่เอฟ ปี 4 #สถานีต่อไปจัดบริการวิชาการ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมปลดโบว์ให้น้องสายสัมพันธ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 (เติบโตเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ จากปี 2 สู่ ปี 3)

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2023 ผู้เข้าชม 50

ภาพที่ 1. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมปลดโบว์ให้น้องสายสัมพันธ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 (เติบโตเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ จากปี 2 สู่ ปี 3)

ภาพที่ 2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมปลดโบว์ให้น้องสายสัมพันธ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 (เติบโตเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ จากปี 2 สู่ ปี 3)

ภาพที่ 3. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมปลดโบว์ให้น้องสายสัมพันธ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 (เติบโตเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ จากปี 2 สู่ ปี 3)

ภาพที่ 4. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมปลดโบว์ให้น้องสายสัมพันธ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 (เติบโตเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ จากปี 2 สู่ ปี 3)