โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0"โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วันที่ 8 มีนาคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2018 ผู้เข้าชม 47

ภาพที่ 1. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์


นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 07-03-2018 ผู้เข้าชม 38

ภาพที่ 1. นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม 2018

ภาพที่ 2. นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม 2018

ภาพที่ 3. นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม 2018

ภาพที่ 4. นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม 2018


นิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2018 ผู้เข้าชม 39

ภาพที่ 1. นิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2018

ภาพที่ 2. นิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2018

ภาพที่ 3. นิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2018

ภาพที่ 4. นิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2018


โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2018 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร


ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2018 ผู้เข้าชม 26

ภาพที่ 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018


กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์"การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2018 ผู้เข้าชม 23

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์


กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2018 ผู้เข้าชม 50

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์


กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เข้าชม 40

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์


กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์"การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2018 ผู้เข้าชม 36

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์


โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2018 ผู้เข้าชม 24

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018