กิจกรรม"ค่ายคอมพิวเตอร์"ร่วมกับ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร | 25-26 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 01-03-2022 ผู้เข้าชม 137

ภาพที่ 1. กิจกรรม

ภาพที่ 2. กิจกรรม

ภาพที่ 3. กิจกรรม

ภาพที่ 4. กิจกรรม


โครงการการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 25 มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2021 ผู้เข้าชม 147

ภาพที่ 1. โครงการการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 25 มีนาคม 2564

ภาพที่ 2. โครงการการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 25 มีนาคม 2564

ภาพที่ 3. โครงการการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 25 มีนาคม 2564

ภาพที่ 4. โครงการการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 25 มีนาคม 2564


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์น้อย | 2-3 มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 21-07-2021 ผู้เข้าชม 175

ภาพที่ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์น้อย | 2-3 มีนาคม 2564

ภาพที่ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์น้อย | 2-3 มีนาคม 2564

ภาพที่ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์น้อย | 2-3 มีนาคม 2564

ภาพที่ 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชนคนไอที นักยูทูบเบอร์น้อย | 2-3 มีนาคม 2564


โครงการการจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่21 | 22 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่เมื่อ 21-07-2021 ผู้เข้าชม 172

ภาพที่ 1. โครงการการจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่21 | 22 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 2. โครงการการจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่21 | 22 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 3. โครงการการจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่21 | 22 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 4. โครงการการจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่21 | 22 กุมภาพันธ์ 2564


อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้เข้าชม 268

ภาพที่ 1. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

ภาพที่ 2. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

ภาพที่ 3. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563

ภาพที่ 4. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 18 ก.ค. 2563


โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

เผยแพร่เมื่อ 04-03-2020 ผู้เข้าชม 464

ภาพที่ 1.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

ภาพที่ 2.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

ภาพที่ 3.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563

ภาพที่ 4.  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 4 มี.ค 2563


STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 346

ภาพที่ 1. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

ภาพที่ 2. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

ภาพที่ 3. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63

ภาพที่ 4. STEM ศึกษา รร .นิยมราษฎร์วิทยา | 28 กพ 63


โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 162

ภาพที่ 1. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

ภาพที่ 2. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

ภาพที่ 3. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63

ภาพที่ 4. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 24-26 กพ.63


ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 138

ภาพที่ 1. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

ภาพที่ 2. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

ภาพที่ 3. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

ภาพที่ 4. ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63


STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้เข้าชม 78

ภาพที่ 1. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

ภาพที่ 2. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

ภาพที่ 3. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63

ภาพที่ 4. STEM ศึกษา รร.ชากังราววิทยา | 14 กพ 63