การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2018 ผู้เข้าชม 23

ภาพที่ 1. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

ภาพที่ 2. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

ภาพที่ 3. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

ภาพที่ 4. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018


โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 20-01-2018 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

ภาพที่ 2. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

ภาพที่ 3. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

ภาพที่ 4. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018


อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2017 ผู้เข้าชม 22

ภาพที่ 1. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

ภาพที่ 2. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

ภาพที่ 3. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

ภาพที่ 4. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211


ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2017 ผู้เข้าชม 24

ภาพที่ 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

ภาพที่ 2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

ภาพที่ 3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

ภาพที่ 4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017


โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2017 ผู้เข้าชม 23

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017


โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2017 ผู้เข้าชม 26

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017


ประชุมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017

เผยแพร่เมื่อ 16-11-2017 ผู้เข้าชม 22

ภาพที่ 1. ประชุมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 2. ประชุมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 3. ประชุมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 4. ประชุมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017


ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2017

เผยแพร่เมื่อ 12-11-2017 ผู้เข้าชม 26

ภาพที่ 1. ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 2. ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 3. ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 4. ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2017


ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 187

ภาพที่ 1. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 2. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 3. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4. ประชาสัมพันธ์


คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 101

ภาพที่ 1. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร