ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 800

  ภาคการศึกษาที่  1

 

- 1181102 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Education of Computer Operating System) 

 

- 1184604 ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Learning Management System for Electronic Media

 

  ภาคการศึกษาที่  2

 

 

 

 

 

Tags :